Stalling Friesland voorwaarden

Onderstaand vind u een verkorte weergave van onze voorwaarden. De volledig uitgewerkte voorwaarden worden op dit moment gemaakt.

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Stalling Friesland te Slappeterp, hierna te noemen Stalling Friesland, als verhuurder van stallingsruimte optreedt.
 • De stallingsovereenkomst tussen van Stalling Friesland en de huurder komt tot stand bij het ondertekenen van het inschrijfformulier door de huurder, waarbij de huurder heeft verklaard een exemplaar van de stallingsvoorwaarden te hebben ontvangen en waarbij hij heeft verklaard met de inhoud daarvan akkoord te gaan.
 • Het is de huurder niet toegestaan de stallingsplaats aan een derde al dan niet tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze in gebruik te geven.
 • Het is niet toegestaan het object immobiel te maken. In geval van een dissel slot, camper of auto moet er een sleutel worden overhandigd om het object te in en uit de stalling te plaatsen.
 • Uit het object moeten gasflessen, jerrycans met brandbare of explosieve stoffen word verwijderd voordat deze in de stalling word geplaatst.
 • Het stallingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar. Een afwijkend stallingsjaar of periode kan in overleg met Stalling Friesland overeen worden gekomen.
 • De huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door toedoen of nalatigheid van hem zelf, zijn gezinsleden, personeelsleden of gasten.
 • Het betreden van de stallingsruimte of het buiten terrein van Stalling Friesland geschiedt op eigen risico.
 • Restitutie van huur is niet mogelijk. Bij onenigheid tussen u en onze stallingsvoorwaarden zijn wij gemachtigd uw contract te verbreken. Hierbij word geen stallingsgeld gerestitueerd.
 • De huur van de stallingsruimte is niet overdraagbaar als de huurder zijn object tijdens het stallingsjaar verkoopt.
 • De opzeg termijn is 3 maanden.

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de voorwaarden van Stalling Friesland kunt u contact met ons opnemen.

» Ga naar de startpagina van Stalling Friesland