Stalling Friesland voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Stalling Friesland te Slappeterp, hierna te noemen Stalling Friesland, als verhuurder van optreedt.
 • De stallingsovereenkomst tussen van Stalling Friesland en de huurder komt tot stand bij het ondertekenen van het stallingcontract door de huurder, waarbij de huurder heeft verklaard een exemplaar van de stallingsvoorwaarden te hebben ontvangen en waarbij hij heeft verklaard met de inhoud daarvan akkoord te gaan.
 • Het is de huurder niet toegestaan de stallingsplaats aan een derde al dan niet tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze in gebruik te geven.
 • Het is niet toegestaan het object immobiel te maken. In geval van een dissel slot, camper of auto moet er een sleutel worden overhandigd om het object in en uit de stalling te plaatsen.
 • Uit het object moeten gasflessen, jerrycans met brandbare of explosieve stoffen worden verwijderd, voordat deze in de stalling word geplaatst.
 • Het stallingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december van ieder jaar.
 • Het contract wordt ieder jaar verlengd van 1 januari t/m 31 december. De opzegtermijn is 3 maanden. Opzegging van het contract voor 1 oktober, schriftelijk of via de mail.
 • De huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door toedoen of nalatigheid van hem zelf, zijn gezinsleden, personeelsleden of gasten.
 • Het betreden van de stallingsruimte of buiten terrein van Stalling Friesland geschiedt op eigen risico.
 • Restitutie van huur is niet mogelijk. Bij onenigheid tussen u en onze stallingsvoorwaarden zijn wij gemachtigd uw contract te verbreken. Hierbij word geen stallingsgeld gerestitueerd.
 • De huur van de stallingsruimte is niet overdraagbaar.
 • De Stalling is ieder jaar gesloten van 1 november t/m 31 maart voor het ophalen van stalling objecten.

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de voorwaarden van Stalling Friesland kunt u contact met ons opnemen.

» Ga naar de startpagina van Stalling Friesland